บริการ

ขั้นตอนการเป็นเจ้าของธุรกิจ

1. เลือก

เลือกขนาดที่ดินจากแผนผังของเรา

2. วางแผน

วางแผนและออกแบบโรงงาน/คลังสินค้า
ที่เหมาะสมกับธุรกิจที่หลากหลายของลูกค้า

3. ขอสินเชื่อ

อำนวยความสะดวกในการขอสินเชื่อ
โดยทีมงานมืออาชีพจากสถาบันการเงิน

4. โอนกรรมสิทธิ์

เซ็นมอบอำนาจ และโอนกรรมสิทธิ์

5. สร้าง

สร้างโรงงาน/คลังสินค้า ตามฟังก์ชันที่ลูกค้าได้เลือกไว้ ให้ตรงตามความเหมาะสมกับธุรกิจ

6. เริ่มต้นธุรกิจ

พร้อมเข้าดำเนินธุรกิจของท่าน

ลงทะเบียน

รับสิทธิพิเศษ