ที่ดิน 200 ตารางวา + สิ่งปลูกสร้าง พื้นที่ใช้สอย 100 ตารางเมตร

โกดังขนาดเริ่มต้นของโครงการ เหมาะสำหรับธุรกิจที่เพิ่งเริ่มต้น ภายในออฟฟิศทำงานได้ 2-3 ท่าน

100 ตร.ม.

 • ที่ดินขนาด 200 ตร.ว.

 • โรงงานขนาด 100 ตร.ม.

 • 1

 • 1

แปลนพื้นที่

แปลนพื้นที่ใช้สอย

ลงทะเบียน

รับสิทธิพิเศษ

  โครงการอื่น

  185 ตร.ม. นอร์ดิก

  ที่ดินขนาด 1 ไร่

  โรงงานขนาด 185 ตร.ม. สไตล์นอร์ดิก

  ดูรายละเอียด

  132 ตร.ม.

  ที่ดินขนาด 120 ตร.ว.

  โรงงานขนาด 132 ตร.ม.

  ดูรายละเอียด

  132 ตร.ม.

  ที่ดินขนาด 200 ตร.ว.

  โรงงานขนาด 132 ตร.ม.

  ดูรายละเอียด

  185 ตร.ม. นอร์ดิก

  ที่ดินขนาด 200 ตร.ว.

  โรงงานขนาด 185 ตร.ม. สไตล์นอร์ดิก

  ดูรายละเอียด

  300 ตร.ม.

  ที่ดินขนาด 200 ตร.ว.

  โรงงานขนาด 300 ตร.ม.

  ดูรายละเอียด

  216 ตร.ม.

  ที่ดินขนาด 1 ไร่

  โรงงานขนาด 216 ตร.ม.

  ดูรายละเอียด

  660 ตร.ม.

  ที่ดินขนาด 400 ตร.ว.

  โรงงานขนาด 660 ตร.ม.

  ดูรายละเอียด

  100 ตร.ม.

  ที่ดินขนาด 200 ตร.ว.

  โรงงานขนาด 100 ตร.ม.

  ดูรายละเอียด