ก.ค. 8, 2024

ตรงปก ตรงใจ

💗

🌟 คลังสินค้า สไตล์นอร์ดิก บนพื้นที่ใช้สอยกว่า 200 ตารางวา 🌟

แบบอาคารของเรา

225 ตร.ม. นอร์ดิก

ที่ดินขนาด 200 ตร.ว.

โรงงานขนาด 225 ตร.ม. สไตล์นอร์ดิก

ดูรายละเอียด

100 ตร.ม.

ที่ดินขนาด 120 ตร.ว.

โรงงานขนาด 100 ตร.ม.

ดูรายละเอียด

185 ตร.ม. นอร์ดิก

ที่ดินขนาด 200 ตร.ว.

โรงงานขนาด 185 ตร.ม. สไตล์นอร์ดิก

ดูรายละเอียด