การเติบโตของชุมชนเมืองยุคใหม่ ได้จัดให้ถนนมีความสำคัญในฐานะระบบการเชื่อมต่อระหว่างย่านการใช้ประโยชน์ที่ดิน  และโครงสร้างพื้นฐานในการสัญจรของเมืองซึ่งสนับสนุน โครงสร้างการสัญจรของระบบขนส่งมวลชน  ถนนจะมีฐานะอย่างไรขึ้นอยู่กับการวางแผนและการออกแบบของคณะผู้บริหารเมืองและในฐานะของถนนสายหลัก (Main Street)   ถนนสายหลักของย่านมักจะเป็นถนนสายแรกๆ ที่ก่อสร้างขึ้นพร้อมกับเมืองและมักตั้งอยู่บริเวณใจกลางย่านพาณิชยกรรมดั้งเดิม  ใครที่เดินทางเพื่อทำงานหรือท่องเที่ยว ก็จะพอรู้จักถนนสายหลักที่เอาไว้ใช้เดินทางไปสู่ภูมิภาคต่าง ๆ ที่ภาษาราชการเรียกว่าทางหลวงสายประธานทั้งสี่ของประเทศไทย ดังนี้

สิ่งประดิษฐ์ทางวิศวกรรมที่เรียกว่า “รถไฟ”มีคุณูปการทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม สามารถขนส่งด้วยความรวดเร็ว ปลอดภัย เป็นมิตรต่อสภาพแวดล้อมและประหยัดพลังงาน ”รถไฟ”ใช้ล้อเหล็กที่หมุนเคลื่อนไปบนรางเหล็กซึ่งมีแรงต้านต่ำ “รถไฟ” ที่ใช้ไฟฟ้าช่วยให้มีทางเลือกในการใช้แหล่งพลังงานอื่นนอกเหนือจากน้ำมันมาใช้ทำการขนส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อเกิดวิกฤตขาดแคลนพลังงานเชื้อเพลิงจากฟอสซิล

ไฟฟ้า คือ พลังงานที่มีความสำคัญต่อชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมาก เพราะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อำนวยความสะดวกให้กับเราทุกวันนี้ต่างก็ต้องพึ่งพากระแสไฟฟ้าทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นพัดลม, แอร์, โทรทัศน์ และ อื่นๆ ก็ต้องพึ่งพาไฟฟ้าเช่นกัน เมื่อชีวิตของเราต้องอยู่ใกล้กับไฟฟ้าถึงขนาดนี้ จึงควรศึกษาเรื่องราวที่น่าสนใจของไฟฟ้าไว้บ้าง ถ้าเกิดปัญหาเรื่องระบบไฟภายในบ้านจะได้รู้ว่าเกิดจากสาเหตุใด วันนี้จึงขอนำความรู้เรื่องระบบไฟฟ้า 1เฟส กับ 3 เฟส  ที่ถูกใช้งานมากที่สุด