Glow together with us.
About us

บริษัท เจริญสุขสวัสดิ์ แอสเซท จำกัด ก่อตั้งขึ้นด้วยวิสัยทัศน์ที่จะรองรับความก้าวหน้าของอุตสาหกรรม SME ไทย เพื่อเข้าสู่ยุคประชาคมอาเซียน(AEC) โดยเรามุ่งเน้นไปที่ทำเลที่มีศักยภาพต่อการขนส่งและกระจายสินค้าเข้าสู่กรุงเทพ หรือ ออกสู่ภูมิภาคต่างๆได้อย่างสะดวกสบาย บนพื้นที่ที่สามารถสร้างและทำโรงงานอุตสาหกรรม คลังสินค้าได้ รวมไปถึงความครบครันของสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน อาทิเช่น ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระบบระบายน้ำ ไฟฟ้า และ น้ำประปา ซึ่งเรามุ่งเน้นการบริการอย่างมีคุณภาพเป็นพื้นฐาน ดังนั้นเราจึงนำรูปแบบการบริการแบบครบวงจรเข้ามาเพื่อช่วยโรงงานต่างๆ โดยจะประหยัดทั้งต้นทุนและเวลาของท่าน นอกจากนี้ ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมานานทางด้านการค้าขายอสังหาริมทรัพย์ และ งานก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม คลังสินค้า เราจึงสามารถรับรองได้ว่าการลงทุนของท่านจะมีประสิทธิภาพและก่อเกิดผลตอบแทนอย่างรวดเร็ว

จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น เราจึงมีความมั่นใจว่า เราคือนักพัฒนาชั้นยอด ที่มีดีไม่ใช่เพียงแค่คำโฆษณา แต่เราสามารถทำได้จริง เพื่อที่จะตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มธุรกิจที่มีความหลากหลายในปัจจุบัน โดยเฉพาะผู้ที่อยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจที่ได้มาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรม และ คลังสินค้า ดังนั้น เราอยากให้ท่านมอบความไว้วางใจให้แก่เรา และเราจะเติบโตไปสู่ความสำเร็จของธุรกิจอย่างมั่นคงไปด้วยกัน

 

Back to top